آیا تا به حال به این فکر کردید که با استفاده از معلومات خودتون در دادگاهی به سوالات قاضی جواب بدید و بر رقیب خود پیروز شوید؟؟!!

در بازی دادگاه، باید به سوالات چهار گزینه ای قاضی جواب درست بدهید و برای جلو زدن از رقیب خود، به جواب های اشتباه او اعتراض کنید.

ولی باید مواظب باشید؛ چراکه اعتراض های بی جا، موجب عصبانیت قاضی می شود!


تصاویری از بازی :